FCV logo blau fons blanc

La Clase Un Metre és una clase de Desenvolupament (evolució) amb aparell unificat.

La finalitat del reglament d'aquesta classe és la de donar llibertat al desesenvolupament del casc, orça i timó, dins d'aquest reglament i alhora assegurar que els aparells siguin el més semblants possible en tots els aspectes que afecten al rendiment.

Pel que fa a les dimensions, destaquen els següents aspectes: 

  • L'eslora total de l'embarcació no excedirà de 1000 mm (d'aquí el nom de classe 1 metre)
  • Mesurat en condicions de navegació i sense aigua en el seu interior:
    • el pes serà de 4,0 kg com a mínim.
    • el calat total en aigua dolça serà de 370 mm mínim i 420 mm màxim.
    • el calat del casc mesurat en aigua dolça, mesurat des de la línia de flotació fins a la part més profunda del casc, no podrà excedir de 60 mm

 Per més informació, consulteu el reglament de la classe .

Top