Reglament de Regates a Vela pel període 2005-2008:

a )
publicat al lloc web de la Real Federación Española de Vela:

  1. Senyals de Regata
  2. Introducció - Principis Bàsics - Parts 1 a 7
  3. Apèndixs A - C
  4. Apèndixs D - G
  5. Apèndixs H - K
  6. Apèndixs L - P
  7. Índex
  8. Definicions

b ) publicada per la International Sailing Federation: