FCV logo blau fons blanc


El reglament del Rànquing està definit dins la Guía Esportiva de la FCV (Part 1.3) que podeu baixar des de la seva web en format PDF, per aquells a qui us interessi hi trobareu tots els detalls del seu sistema de puntuació amb exemples i també com s'actualitza, etc... No obstant si que convé destacar el següent:

  • L'objectiu del Rànquing és "Establir una classificació anual i unificada de competidors" i "Potenciar tant la constància com la qualitat dels competidors"
  • "Una regata no es considerarà vàlida per a puntuar en el rànquing si no supera un minim de:
  • Nivell 0 i 1 ....................10 embarcacions participants classificades
  • Nivell 2......................... 8 embarcacions participants classificades
  • Nivell 3......................... 7 embarcacions participants classificades
  • Nivell 4......................... No puntuen 

D'aqui la importància d'anar consolidant, com fins ara, la nostra participació a les Regates programades i sobretot a la nostra regata més rellevant com és el Campionat de Catalunya.

Top