El reglament del Rànquing està definit dins la Guía Esportiva de la FCV (Part 1.3) que podeu baixar des de la seva web en format PDF, per aquells a qui us interessi hi trobareu tots els detalls del seu sistema de puntuació amb exemples i també com s'actualitza, etc... No obstant si que convé destacar el següent:

  • Nivell 0 i 1 ....................10 embarcacions participants classificades
  • Nivell 2......................... 8 embarcacions participants classificades
  • Nivell 3......................... 7 embarcacions participants classificades
  • Nivell 4......................... No puntuen 

D'aqui la importància d'anar consolidant, com fins ara, la nostra participació a les Regates programades i sobretot a la nostra regata més rellevant com és el Campionat de Catalunya.