Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols

Documentació referent al III Trofeu Ganxó, regata a celebrar el dia 28 de març de 2010, en aigües de Sant Feliu de Guíxols:

Anunci de Regata i Formulari d'inscripció

Instruccions de Regata (IR)