FCV logo blau fons blanc

 CNSFG 102x91

Documentació referent al IV Trofeu Ganxó, regata a celebrar el dia 12 de febrer de 2011, en aigües de Sant Feliu de Guíxols:

Anunci de Regata i Formulari d'inscripció

Top