FCV logo blau fons blanc

 Formulari d'inscripció al web del Club Maritim Cubelles: LINK

ANUNCI DE REGATA .....   INSTRUCCIONS DE REGATA: IR (Cat) ... IR (Es)    ......    Planol de localització i delimitacio de zones

Link al foro per mes informacio o dubtes: LINK          RESULTATS          Album de Fotos

Cartell CCat V03 

Top