La Clase Un Metre és una clase de Desenvolupament (evolució) amb aparell unificat.

La finalitat del reglament d'aquesta classe és la de donar llibertat al desesenvolupament del casc, orça i timó, dins d'aquest reglament i alhora assegurar que els aparells siguin el més semblants possible en tots els aspectes que afecten al rendiment.

Pel que fa a les dimensions, destaquen els següents aspectes: 

  • L'eslora total de l'embarcació no excedirà de 1000 mm (d'aquí el nom de classe 1 metre)
  • Mesurat en condicions de navegació i sense aigua en el seu interior:
    • el pes serà de 4,0 kg com a mínim.
    • el calat total en aigua dolça serà de 370 mm mínim i 420 mm màxim.
    • el calat del casc mesurat en aigua dolça, mesurat des de la línia de flotació fins a la part més profunda del casc, no podrà excedir de 60 mm

 Per més informació, consulteu el reglament de la classe .

Top