Junta IOM.CAT 2022...

Actualització a data 16 de gener del 2022

logoIOMCAT 75

 CARRECS  MEMBRE DE LA JUNTA
 President  Eduard Bonifacio
 Sots-President  Ernest Rodas
 Secretari  Ramon Soler
 Tressorer  
 Vocal Competició  Xavier Crespo
 Vocal Competició  Carles Gallart
 Vocal Comunicació  Emilio González
 Vocal Organització  Jordi Obach

 

Top