Junta IOM.CAT 2020-202..

Actualització a data 30 de març del 2021

logoIOMCAT 75

 CARRECS  MEMBRE DE LA JUNTA
 President Ramon Soler 
 Sots-President Jordi Obach 
 Secretari Xavier Crespo 
 Tressorer Jordi Martorell 
 Vocal Competició Carles Gallart 
 Vocal Competició Juan Carlos Martínez 
 Vocal Comunicació  

 

Top