En el següent enllaç hi trobareu un document en format pdf, on hi ha les regles de classe actualitzades a la versió 2003 v.2:

ReglasClaseUnMetro.pdf

Top