En el següent enllaç hi trobareu un document en format pdf, on hi ha les normes a seguir quant a mesures i fixació de distintius a les veles (març 2003):

sailidentificationmarks2003mar23.pdf

Top