La Clase Un Metre és una clase de Desenvolupament (evolució) amb aparell unificat.

La finalitat del reglament d'aquesta classe és la de donar llibertat al desesenvolupament del casc, orça i timó, dins d'aquest reglament i alhora assegurar que els aparells siguin el més semblants possible en tots els aspectes que afecten al rendiment.

Pel que fa a les dimensions, destaquen els següents aspectes: 

 Per més informació, consulteu el reglament de la classe .